0

MAN VILL JU VARA 100% BRA HELA LIVET

Mitt största problem med Parkinson innan 2012-12-20 var den ständiga försämringen månad efter månad.
 
Kosttillskottet bromsade äntligen upp denna försämring och t.o.m. skapade en liten förbättring. Men problemen 
 med balans och skakningar minskade i stort sätt inte alls. Och medicinen höll bara i max 4 timmar.
 
* Under en 4-timmars cykel så började jag på 50% bra innan medicin intag.
* 15 minuter efter medicinering så var jag bara 15% bra i ungefär 1 timma (I princip så dålig så jag kunde bara sitta och vänta 1-1,5 timma tills dopaminet från tabletterna kunde hjälpa mig komma igång igen,)
* Sedan började medicinen värka och jag blev bättre
* Efter ytterligare 30-45 minuter så maxade jag på 80% bra i ungefär 1,5 timmar
* Sedan avtog värkan och jag började falla i %bra till 50% bra
* Och så var cykeln sluten.
* (Tänk dig en sinuskurva där den lodräta axeln är "% Bra" 0-100 och den vågräta är "tiden" 0-4 timmar. Dra en lodrät linje vid 50% bra. Rita in de olika punkterna "50% bra, 0 timmar", 15% bra, 15 minuter" osv.
 
Det var tuffa år eftersom jag sällan sov mer än 3 - 3,5 timmar första nattpasset, vaken 1,5 timma tills det började bli bättre i kroppen och man kunde slappna av. I bästa fall 2 timmars sömn ytterligare. För att sedan stiga upp, då klockan var 7.
Det var tur att kosttillskottet gjorde mig så pigg samtidigt som min sjukdom förstörde möjligheten till 7 timmars nattsömn. Annars vet jag inte vart det hade slutat.
 
25 % sjukskrivning var ju egentligen för lite men jag har hela tiden hoppats på en förbättring.
 
Och nu är det nära. Och vilken förbättring på bara 14 dagar det blev...
 

Kommentera här: